Zdravotní péče pro příchozí lidi z Ukrajiny

15.03.2022

- každý příchozí z Ukrajiny musí být ZAREGISTROVÁN a PŘIHLÁŠEN do systému VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ( náhradní doklad s platností 3měsíce, formát A4 od VZP)

- s tímto náhradním dokladem bude příchozím z Ukrajiny zajištěna kompletní zdravotní péče v naší ordinaci

- přihlášení do systému veřejného zdravotního pojištění zajistit v KRAJSKÉM CENTRU POMOCI UKRAJINĚ         ( KACPU) v budově Reálka Krajského úřadu- Sál Jana Kašpara, kde je mimo jiné STANOVIŠTĚ VZP ...adresa: KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 120, PARDUBICE

Odkazy pro více informací:  https://pomocukrajine.vzp.cz/

Krajský úřad Pardubického kraje : telefon: +420 466 026 251 mobil: +420 702 161 653

michaela.matouskova@pardubickykraj.cz